Goede vakmensen zijn schaars. Onze recruiters werken vanuit Nederland en andere Europese landen. Onze kandidaten zijn grondig gescreend, getest en zonodig aanvullend opgeleid als ze aan u worden voorgesteld. 

Onze recruiters zijn echte specialisten in hun vakgebied en houden zich continu op de hoogte van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Daarbij maken ze gebruik van ons enorme netwerk, beschikbare marktinformatie, de faciliteiten van de werkgever, netwerkbijeenkomsten, (social) media en diverse online en offline bronnen. Al deze kennis zet de recruiter in om geschikte kandidaten te vinden voor uw functie.

De voordelen voor u:

  • Tijdsbesparing op werving en selectie.
  • U huurt onze specialistische kennis in.
  • U put uit ons enorme netwerk.
  • Wij stellen gegarandeerd geschikte kandidaten voor.

Diensten

http://www.fridayeurotech.eu/uploads/services/_tile/opleiding-personeel.svg

Opleiding personeel

Bij uw personeelsplanning is het handig om met opleidingen in te spelen op toekomstige schaarste in functies.

Meer informatie
http://www.fridayeurotech.eu/uploads/services/_tile/payrolling.svg

Payrollen

Bij payrolling zorgt u zelf voor de werving en selectie van uw vakmensen. Juridisch gezien komen ze bij FridayEuroTech in dienst.

Meer informatie
http://www.fridayeurotech.eu/uploads/services/_tile/bemiddeling.svg

Bemiddeling

Als bemiddelaar zijn wij de schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Meer informatie