FridayEuroTech B.V. en haar groepsmaatschappijen (“FridayEuroTech”) verzamelen in het kader van onze dienstverlening onze dienstverlening, waaronder detachering, payrolling en werving & selectie, persoons- gegevens van onze medewerkers, klanten, en bezoekers van onze websites. FridayEuroTech gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy statement beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Onze Privacystatement vindt u in de bijgevoegde pdf

Download Privacystatement Friday Euro Tech B (216.69 KB)