Fet Blog Taalbarriere1 Kopie

Middels internationale arbeidsbemiddeling voorzien wij onze klanten in de tijdelijke behoefte aan technische vakmensen voor omvangrijke projecten, zoals in de bouw.

Wij werken met uitzendkrachten van verschillende nationaliteiten, bijvoorbeeld Nederlandse, Belgische, Poolse, Roemeense en Litouwse afkomst. Er kan sprake zijn van een taalbarrière, omdat voor sommige uitzendkrachten Nederlands niet de moedertaal is. Dit kan leiden tot miscommunicaties, maar met onderstaande tips kan u de taalbarrière overbruggen.

Hoe kan u het beste omgaan met mogelijke taalbarrières op de werkvloer?

Documenten vertalen

Meestal zijn handleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften beschikbaar in het Nederlands. Zorg dat u deze documenten laat vertalen naar het Engels en eventueel naar de moedertaal van de uitzendkrachten.

Informatie visualiseren

Om een boodschap goed over te brengen zijn afbeeldingen een goed middel, zoals pictogrammen. Pictogrammen zijn eenvoudige en herkenbare afbeeldingen.

Apps gebruiken

Er zijn tegenwoordig veel vertaal apps beschikbaar. Deze apps zijn handig voor op vakantie, maar ook voor op de werkvloer. Een vertaal app heeft verschillende functies, maar de handigste functie is het inspreken van teksen die u vervolgens door de app kan laten uitspreken in een andere taal. Een bijkomend voordeel: bij veel apps is er geen verbinding nodig.

Laat een mogelijke taalbarrière u niet afschrikken. Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. Neem contact op met ons.