FridayEuroTech B.V. en haar groepsmaatschappijen (“FridayEuroTech”) maken gebruik van cookies. We willen transparant zijn over de cookies die we op onze website gebruiken, hoe we die gebruiken en hoe u die cookies kan beheren. 

In de bijlage kunt u lezen hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen, zodat u een melding krijgt dat u een cookie ontvangt of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.

Onze uitgebreide cookies policy staat in deze pdf

Download Cookies Policy Fridayeuro Tech B (189.26 KB)